Under behandlingen af din hest udfyldes journalen helt ned i detaljer. Du får et fantastisk overblik over din hest’s fysik og ikke mindst, som oftest, en meget god forklaring på, hvorfor din hest har svært ved en bestemt øvelse mv.

Eller f.eks ændret adfærd i en negativ retning. Journalen sendes efterfølgende til dig som ejer og du kan visuelt følge med i udviklingen ved flere behandlinger. Super spændende!

Hestens krop fortæller os rigtig meget,- og det er vigtigt vi lytter